Hoewel de Turnhoutsebaan een drukke verkeersader is, fungeert de baan als een echte centrumstraat voor Borgerhout. Borgerhoutenaars identificeren zich met de baan, en zijn er zelfs trots op, maar hebben tegelijkertijd een waslijst aan dingen die ze willen veranderen

We voerden een analyse uit naar de potenties van de baan op basis van interviews met bewoners, bezoekers, organisaties en handelaars. Hieruit komen een aantal kansen naar voren die kunnen bijdragen aan het toekomstbeeld van de Turnhoutsebaan.

Aan de hand van deze analyse organiseerden we een projectatelier om samen met bewoners en handelaars acties te bedenken maar ook om deze verder uit te werken en te realiseren.
Waar
Borgerhout
Wanneer
2017
Voor
District Borgerhout
Met
Common Ground, Jenny Stieglitz
Team
Tim