Endeavour en BOS+ bekijken samen hoe we bossen en boomrijke groenstructuren dichter bij mensen kunnen brengen en meer plaats kunnen geven in ons verstedelijkt landschap.

Hiervoor ontwikkelde het team een catalogus van bostypes en een bijhorende handleiding. Ecosysteemdiensten worden hierbij als leidend kader voor welzijn en ecologie gebruikt.

De vele functies die een boomrijke groenstructuur op zich neemt, laat immers toe om het werkgebied van natuur en groen uit te breiden en een brede coalitie van bewoners, bedrijven en verenigingen te betrekken.

Deze instrumenten werden getoetst en verfijnd door een ontwerpend onderzoek in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De uiteindelijke handleiding sluit de moeilijke brug tussen bosbouw en stedelijke groenaanleg en behandelt aspecten zoals inrichting, beheer, financiering, draagvlakvorming, communicatie, …

Waar
Vlaanderen
Wanneer
2020 - 2021
Voor
Departement Omgeving
Met
Bos+, Atelier MIDI
Team
Jakob