De grote woningbouwopgave stelt ons voor de uitdaging op zoek te gaan naar verdichtingsmogelijkheden, maar tegelijkertijd groeit het besef dat economische activiteit in al zijn hoedanigheid een plek moet blijven krijgen in het stedelijk weefsel.
In deze studie onderzoeken we hoe we moeten omgaan met onze bedrijventerreinen en hoe ze een antwoord kunnen bieden op de huidige wooncrisis. Gaat werken en wonen echt samen? En zo ja, op welke manier? Op welke plaats?
We bundelden onze inzichten in een drieledige publicatie. In de eerste bundel onderzoeken de meerwaardes van het mengen van woon-en werkruimte zelf.
In de tweede publicatie bekijken we vier cases om meer inzicht te krijgen in de knelpunten bij uitvoering van een gemengde gebiedsontwikkeling.
In de derde publicatie laten we vier ontwikkelstrategieƫn los op het Keilekwartier in Amsterdam om de ruimtelijke, sociale, financiƫle en organisatorische gevolgen ervan te onderzoeken.
Waar
Vlaanderen & Nederland
Wanneer
2022-2024
Voor
Stimuleringsfonds
Met
Voids
Team
Jiska, Tim, Klara, Bert