Om leegstand, onderbenutting en verkwisting van ruimte tegen te gaan, ondernam Endeavour samen met het Departement Omgeving deze studie over hoe op toekomstig aanbod van en vraag naar ruimte te anticiperen.
Voor verschillende maatschappelijke domeinen werd nagegaan welke typen ruimte in toekomst (met hoge waarschijnlijkheid) zullen vrijkomen, indien huidige trends en te verwachten ontwikkelingen zich doorzetten.
Deze mapping gebeurde door middel van literatuuronderzoek, interviews met experts en workshops.
Vervolgens onderzocht Endeavour de potenties van de verschillende typen ruimte en de mogelijke herbestemming/heraanwending ervan, in het licht van toekomstige ruimtenoden.
Afsluitend werd gekeken naar de beleidsstrategie├źn, -tactieken en -instrumenten die bij een dergelijke transitie kunnen worden aangewend.
Waar
Brussel
Wanneer
2021-2022
Voor
Departement Omgeving
Met
/
Team
Jan, Bert , Tim