Het oude academiegebouw in Turnhout vraagt om een nieuwe invulling.

Samen met haar omwonenden, sleutelfiguren en de stad Turnhout werden de krijtlijnen voor de toekomstige invulling scherpgesteld.
Deze krijtlijnen werden gebruikt voor het opzetten van een oproep aan geïnteresseerden.

Hierbij activeren we de functies van Locay, het digitale platform dat burgers en lokale overheden verbindt en ondersteunt in het herbestemmen van onderbenut vastgoed.

Na een stadsbrede campagne verbinden we burgers in een gebouwengemeenschap en ondersteunen hen in het opmaken van een ambitieus en haalbaar inhoudelijk. financieel organisatorisch plan.
Waar
Turnhout
Wanneer
2021
Voor
Stad Turnhout
Met
Quares, Dift, Spaced, Arch&Teco
Team
Jan