Gent Sint-Pieters is één van de snelst groeiende stations in Vlaanderen. De actualisatie van het Masterplan Publieke Ruimte moet de principes en krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving aangeven.

Dit betekent dat we verder bouwen op het bestaande werk, maar ook kritisch nadenken over de plaats van nieuwe onderwerpen zoals deelmobiliteit, klimaatadaptatie en het exploderend aantal fietsers.

Het team Basil Descheemaeker - Plus Office Architects - Traject - Endeavour combineren een actualisatie van het mobiliteitsonderzoek, nieuwe verkeerscenario’s, case studies op de beide pleinen, een ontwerphandboek voor de publieke ruimte samen in een gedragen masterplan.

In eerste fase werd gewerkt rond mobiliteit en gingen we aan de slag met infomarkten, een open klankbordgroep, enquêtes en een online discussiemoment.

In fase 2 werd hier nog een ruimtelijke laag aan toegevoegd om klimaatrobuustheid en exclusiviteit mee in de basis van het masterplan op te nemen.

Waar
Gent
Wanneer
2019 - 2021
Voor
Stad Gent
Met
Plusoffice, Basil Descheemaeker, Traject
Team
Jakob