Samen met Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelden we enkele praktische instrumenten, die hen in staat stellen om publieke opdrachtgevers te adviseren rond participatie in trajecten zoals Open Oproep of Oproep aan Geïnteresseerden.
We schreven samen een basisvisie neer rond participatie in architectuurprojecten. Die vulden we aan met een gespreksleidraad om samen met opdrachtgevers de participatie-opgave scherp te stellen: wie wordt best betrokken, rond welke topics, en in welke fase van het project?
We maakten ook een afwegingskader: kan deze participatie-opdracht door de opdrachtgever zelf worden ingevuld, of via welke procedure kan die op zoek naar een externe participatie-partner?
Bovendien ontwikkelden we een evaluatietool om participatie in ontwerpvoorstellen te beoordelen, en een afsprakenkader dat opdrachtgever, ontwerper en participatie-expert kunnen hanteren om zowel bij de start als doorheen het traject het participatieproces vorm te geven en indien nodig bij te sturen.
Waar
Vlaanderen
Wanneer
2023
Voor
Team Vlaams Bouwmeester
Team
Tim, Griet