Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil samen met de stad Antwerpen de Turnhoutsebaan in Borgerhout opnieuw inrichten om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.
Op de Turnhoutsebaan komt heel wat samen. Om de veiligheid te verbeteren, is een grondige herinrichting noodzakelijk.
Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Antwerpen slaan de handen in elkaar om samen met experten, handelaars, buurtbewoners en actiegroepen een ontwerp voor te stellen met voldoende ruimte voor de actieve weggebruiker, groen, ontmoeting én levenskwaliteit.
We startten met een belevingsonderzoek om de verschillende perspectieven, wensen en verhalen een plek te geven en zo een duidelijke opdracht voor het ontwerp te kunnen meegeven.
Waar
Antwerpen
Wanneer
2023-2025
Voor
Agentschap Wegen & Verkeer
Met
Tractebel, 51N4E
Team
Laura, Jakob, Klara