Participatiestudio

Hoe kunnen we gemeenten empoweren in de kunst van participatie?

Studiereis Universiteit Antwerpen

Hoe kunnen we een covid-proof studiereis organiseren?

Summerschool VAi 2017

Hoe kunnen we kinderen empoweren in het vormgeven van hun stad?

Stadsklas

Hoe kunnen we een alternatief lesprogramma voor stadsmakers opzetten?

PhD: Participatie en coproductie in planning

Hoe kunnen we actoren op een pro-actieve manier betrekken bij stedelijke ontwikkeling?

PhD: Creating room for socially innovative planning

Hoe kunnen we lessen leren uit de opstart van een nieuwe praktijk?

Boek: Bruto Nationaal Geluk

Hoe kunnen we het welzijn in de samenleving verbeteren?

Interview over Endeavour door NAV

Hoe kunnen we het sociale naar het ruimtelijke vertalen?

Interview: We Kopen Samen Den Oudaan - Kunstenpunt

Hoe kunnen we ruimte creëren voor kunst?

Paper: From activists to social entrepreneurs

Hoe kunnen we activisme en social ondernemen combineren?

Paper: Valuating narrative accounts in planning processes

Hoe kunnen we narratieven meenemen in planningprocessen?

Paper: Ambiguity as agency

Hoe kunnen we ambiguiteit inzetten in ruimtelijke planning?

Paper: The Politics of Nostalgia in Urban Redevelopment

Hoe kunnen we een politiek van nostalgie in ruimtelijke planning begrijpen?

Book: Design in Dialogue

Hoe kunnen we ontwerpen in dialoog?

OASE #104: The Urban Household Of Metabolism

Hoe kunnen we voedseloverschotten omzetten in een grondstof voor sociale transformatie?

The Quest for Uncertainty. Decolonizing the Future in Urban Planning.

Hoe kunnen we onzekerheid in stadsplanning herdenken?

Webinar Wooncoöperaties

Hoe kunnen we wooncoöperaties herintroduceren in Vlaanderen?

Toolbox 'Een bouwshift van kansen'

Hoe kunnen we de kansen van de bouwshift zelf ondervinden?